ÀREES DE PRÀCTICA

Dret de família

Separacions, divorcis, filiacions, incapacitacions, i successions, entre d’altres.

Dret penal

Defensa en l’àmbit penal en general, assessorant al client en totes les fases del procediment.

Dret administratiu general

Assessorament i defensa front a l’Administració general i la CASS, tant en la via judicial com en l’extrajudicial.

Dret civil general

Assessorament en tots els àmbits civils, tant a nivell judicial com extrajudicial, contractació en general, arrendaments, propietat horitzontal, drets reals, etc.

Dret processal

Assistència i defensa en procediments judicials front als Tribunals en totes les àrees descrites a cada un dels àmbits desenvolupats.

Mediació

Es disposa de l’especialització, titulació i capacitació en mediació, per tal de poder desenvolupar-la ja sigui de forma independent i autònoma a l’exercici de l’advocacia, ja sigui com a complement de la mateixa.

Dret d’assegurances

Àmbit general de les assegurances en totes les àrees, i en particular, responsabilitat civil, i contractes. Especialitzats en afers de responsabilitat civil de la construcció, de responsabilitat civil professional, de sinistres en l’àmbit de les comunitats de propietaris, circulació de vehicles, entre d’altres.

Dret laboral

Assistència en tots els àmbits laborals, tant judicial com extrajudicial. Organització i actualització en la normativa laboral i la seva evolució, preparació de contractes i plantilles, i assessorament en la gestió i compliment de la normativa, expedients sancionadors, càlcul de les liquidacions per acomiadament i assessorament empresarial en general.

Dret mercantil

Assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, contractes i societats, des de la constitució d’una societat o obertura d’un comerç pel desenvolupament de l’activitat comercial del client, fins a l’organització dels càrrecs i del funcionament de la societat, adaptant-la als eventuals canvis i evolució de la mateixa.

Contractes mercantils amb proveïdors i clients adaptats de forma concreta a l’especificitat de l’empresa i de la seva activitat comercial i mercantil, ja sigui amb caràcter “típic” o ¿???